5 belangrijke eisen en tips voor brandveiligheid in de zorg

Om het risico op brand in je woning, bedrijfs- of kantoorpand zo klein mogelijk te maken, kun je diverse maatregelen nemen. Bovendien moeten panden voldoen aan de minimale eisen die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit 2012. Echter, de brandveiligheid in de zorg vraagt meer dan alleen voldoen aan de minimale eisen. Hieronder beschrijven wij vijf belangrijke eisen en tips voor een brandveilige omgeving.

Brandveiligheid in de zorg verbeteren

Waarom is de brandveiligheid in de zorg belangrijk?

Een veilige omgeving voor alle aanwezigen is essentieel. Zorginstellingen brengen extra risico’s met zich mee, aangezien er bijvoorbeeld sprake kan zijn van een beperkte zelfredzaamheid van cliënten of een risicovolle doelgroep. Toch zijn er regelmatig incidenten, waarbij je jezelf kunt afvragen of het voorkomen had kunnen worden. Daarom kijken wij zelf altijd goed naar de gebruikersfunctie van een pand als wij worden ingeschakeld om de brandveiligheid te vergroten.

De eisen en tips voor een goede brandveiligheid in de zorg

1. Aantal eisen uit het Bouwbesluit

  • Voorkom het ontstaan van brand.
  • Zorg voor een goede compartimentering, zodat een brand zich niet snel kan verspreiden.
  • Zorg voor de juiste blusmiddelen.
  • Zorg voor veilige vluchtroutes en zorg ervoor dat deze duidelijk aangegeven zijn.
  • Voor zorginstellingen gelden strengere constructie-eisen.

Op het IFV vind je een document hierover.

2. Kijk verder dan alleen de minimale eisen

Het Bouwbesluit kijkt alleen naar de bouwkundige en installatietechnische eisen. Echter, naar de risico’s wordt niet gekeken. Daarom is een aanpak noodzakelijk, waarbij gekeken wordt naar de gebruikersfunctie van het pand en de risico’s op het gebied van brandveiligheid. Zodoende kunnen de juiste maatregelen genomen worden. Brandweer Nederland en de Brancheorganisaties Zorg hebben er ook een document voor ontwikkeld.

3. Sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie kan ervoor zorgen dat brand vroegtijdig gesignaleerd en geblust wordt. Hierdoor kan de brand beperkt worden tot een bepaalde ruimte. Bovendien kunnen de aanwezigen tijdig het pand verlaten.

4. BHV-oefeningen, eventueel in combinatie met brandweer

Oefen regelmatig met de BHV’ers en – wanneer mogelijk – met de cliënten een gesimuleerde brand. Je kunt de theorie nog zo goed begrijpen, maar in de praktijk loop je toch tegen andere dingen aan. Hebben de juiste personen de communicatiemiddelen? Waar kan ik de plattegrond of aanvalsplan vinden en begrijp ik de basisdingen? Vraag ook eens de plaatselijke brandweer om mee te oefenen. Zij kunnen ook tips meegeven in de samenwerking.

5. Onderhoud

Brand kan veel schade veroorzaken aan uw pand. Om brand in ieder geval beheersbaar te houden binnen één ruimte, zijn er diverse bouwkundige maatregelen uit te voeren. Echter, het is ook belangrijk om jaarlijks onderhoud en controle op brandveiligheid te hebben, zodat eventuele gebreken hersteld worden, en tekeningen en het bedrijfsnoodplan een update krijgen.

Hoe staat de brandveiligheid bij jou ervoor?

Ben je eigenaar of beheerder van een pand in de zorg en wil je weten of jouw pand brandveilig is? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.