Plaatsing en onderhoud brandblussers en brandslanghaspels

Beschikt uw pand al over brandblussers en / of brandslanghaspels? Dan is dit het moment om advies bij ons in te winnen over de noodzaak ervan. Brand kan namelijk ernstige gevolgen hebben, zoals enorme schade. Voor het plaatsen en onderhoud van brandblussers en brandslanghaspels bent u bij ons aan het juiste adres.

Brandblussers plaatsen

Door brandblussers te plaatsen op belangrijke plekken in uw pand, kunt u snel ingrijpen bij een beginnende brand. Er zijn verschillende typen brandblussers, elk specifiek gericht op het blussen van één of meerdere soorten stoffen. Deze onderverdeling noemen we brandklassen:

  • Brandklasse A: voor vaste stoffen
  • Brandklasse B: voor vloeibare stoffen
  • Brandklasse C: voor gassen
  • Brandklasse D: voor metalen
  • Brandklasse E: voor elektriciteit
  • Brandklasse F: voor vetten

Wij kunnen u uitstekend adviseren welke brandblussers er bij u in het pand moeten komen te hangen, zodat u het risico op grote brandschade kunt verkleinen. Naast het adviseren en het plaatsen van brandblussers, zorgen wij ook voor het jaarlijks onderhoud van de brandblussers.

Keuring en onderhoud brandblussers

Het keuren en onderhouden van brandblussers is niet vrijblijvend. Niet alleen de Arbowet en de Wet Milieubeheer, maar ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten eisen periodiek onderhoud van brandblussers:

  • Jaarlijks onderhoud door een deskundige.
  • Elke vijf jaar uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling en nat- en schuimblussers.
  • Revisie na tien jaar. De brandblusser wordt volledig gedemonteerd en de onderdelen en vulling vernieuwd – wanneer nodig.
  • Na twintig jaar moeten de brandblussers verplicht worden vervangen en worden ze buiten gebruik gesteld.

Wanneer je de keuring en onderhoud van brandblussers laat varen, en bij controle door diverse instanties blijkt dat je tekortgeschoten bent, kan dat leiden tot hoge boetes of zelfs bedrijfssluitingen.

Brandslanghaspels

Brandslanghaspels zijn een goede aanvulling op de aanwezige brandblussers in uw pand. Wij leveren verschillende soorten brandslanghaspels, die voldoen aan belangrijke eisen, waaronder het CE keurmerk, de Europese norm EN 671-1 en het Kiwa-keurmerk. Afhankelijk van uw pand kunnen wij u uitstekend adviseren welk(e) soort(en) brandslanghaspel(s) er nodig zijn. Daarnaast verzorgen wij ook de installatie en het jaarlijks onderhoud.

Meer informatie ontvangen over brandblussers en brandslanghaspels?

Wilt u weten hoe u uw pand brandveiliger kunt maken? Maak een afspraak met ons en wij geven u graag advies