Hoe wordt de brandveiligheid van bouwmaterialen bepaald?

Het brandgedrag van bouwmaterialen vormt een zeer belangrijk brandveiligheidsaspect in het Bouwbesluit 2012. Om ervoor te zorgen dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen en om uitbreiding te voorkomen, zijn er eisen gesteld aan het brandgedrag van materialen in de toegepaste constructieonderdelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Euro-brandklassen, een classificatiesysteem voor bouwproducten die per 1 maart 2003 voor de Europese Unie geldt.

Hoe wordt de brandveiligheid van bouwmaterialen bepaald?

7 Euro-brandklassen

Er zijn 7 Euro-brandklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. Klasse A1 kent de beste prestaties, namelijk onbrandbaar. Klasse E is zeer brandbaar. Producten die vallen onder categorie F, zijn niet getest. Die zijn uiterst brandbaar.

Voor de meeste bouwmaterialen in een gebouw geldt dat ze brandklasse B, C of D moeten hebben, afhankelijk van de gebruiksfunctie. Het voorschrift geldt voor die zijden van een constructieonderdeel die grenzen aan de binnen- of buitenlucht, en niet noodzakelijkerwijs voor het gehele constructieonderdeel.

Testmethoden bij bepalen brandklasse bouwmaterialen

De brandklasse wordt bepaald door het gebruik van enkele brandtesten, waarbij de testmethode onder andere afhangt van de te bepalen klasse. De Europese classificatie is vastgelegd in EN 13501-1. Het Euro-brandklassensysteem kent 4 brandtesten om tot deze classificatie te komen:

 • De kleine vlamtest (EN ISO 11925-2): hiermee wordt het begin van een brand gesimuleerd en wordt bepaald of een product gemakkelijk en snel ontbrandt. Meestal is dit de eerst uitgevoerde test en de reactie is bepalend of verdere proeven worden uitgevoerd.
 • De Onbrandbaarheidsproef (EN ISO 1182): een proef voor het vaststellen van de onbrandbaarheid van een product.
 • De Single Burning Item test (EN 13823): deze test bepaalt onder andere de hitteafgifte, de vlamuitbreiding, de afgifte van gevaarlijke stoffen en de rookontwikkeling.
 • De Calorische bom (EN ISO 1716): een proef om de maximale verbrandingswaarde van het product te bepalen.

Hoe wordt het brandgedrag van bouwmaterialen bepaald?

Bij het bepalen van het brandgedrag van bouwmaterialen is er gekeken naar:

 • Temperatuurstijging
 • Massaverlies
 • Totale calorische waarde
 • Vlamuitbreiding
 • Mate van branduitbreiding
 • Horizontale vlamuitbreiding
 • Rookontwikkeling
 • Totale rookproductie
 • Totale hitteontwikkeling
 • Vlamtijden
 • Productie van brandende druppels / delen

Hoe weet je of een combinatie van bouwmaterialen brandveilig is?

Omdat elk product individueel moet voldoen aan een bepaalde klasse, zal ook het geheel voldoen. Het is wel essentieel dat het product wordt toegepast op de manier die door de leverancier is voorgeschreven; voor die toepassing is het product getest.

Wil je meer achtergrondinformatie over de bepaling en beoordeling van het brandgedrag voor bouwmaterialen? Lees dan het artikel “Bepaling en beoordeling brandgedrag bouwmaterialen is complexe materie”.