Aanpassen brandcompartimenten

Om uitbreiding van brand in een pand te voorkomen, is het belangrijk dat er in het gebouw brandcompartimenten zijn. Een brandcompartiment is een deel van het gebouw dat – wanneer er brand ontstaat in dat deel – deze brand zich gedurende een bepaalde tijdsduur – minimaal twintig minuten – binnen dat compartiment blijft. Mensen die zich in dat compartiment bevinden, moeten in staat zijn binnen 30 seconden een veilige ruimte te bereiken. Dit in verband met verstikking door rook.

Aanpassen brandcompartimenten

Bouwbesluit over compartimentering

In het Bouwbesluit is compartimentering een belangrijk onderdeel. Hierbij gaan we uit van het beheersbaar houden van een eventuele brand. De maximale oppervlakte van een brandcompartiment staat op 1.000 m² . Dit geldt voor (de meeste) nieuw te bouwen panden*.

Het pand wordt onderverdeeld in brandcompartimenten door constructies te plaatsen die weerstand bieden tegen brand. Bij een eventuele brand blijft dit gevaar voor een bepaalde periode binnen één compartiment. Eventueel aanwezige deuren of ramen moeten zelfsluitend en brandwerend zijn.

Aanpassen brandcompartimenten voor uw veiligheid

Ons team van ervaren medewerkers zorgen voor de aanpassingen en het verbeteren van uw brandcompartimenten. Rook- en brandscheidingen waarderen wij op, vervangen deuren en ramen en plaatsen – wanneer nodig – compleet nieuwe wandconstructies. Natuurlijk maken wij hierbij gebruik van getest en gecertificeerd materiaal.

Is uw pand brandveilig?

Wilt u weten of uw pand voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit als het gaat om brandveiligheid? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Het gaat om de veiligheid van u en uw werknemers.

*: Er zijn mogelijkheden om grotere ruimten te maken door één of meerdere gelijkwaardige oplossingen.