Vluchtwegsignalering en noodverlichting plaatsen en onderhouden

Uw pand moet volgens de wettelijke eisen – omschreven in de norm NEN 6088 – voorzien zijn van vluchtwegsignalering en noodverlichting. Is dit bij u niet het geval, dan moet u dit direct regelen. Bij calamiteiten is het namelijk verplicht om dit te hebben, zodat de vluchtroute duidelijk is. Voor het plaatsen en onderhouden van noodverlichting en vluchtwegsignalering kunt u bij ons terecht.

Noodverlichting en vluchtwegsignalering

Wanneer is noodverlichting verplicht?

Volgens het Bouwbesluit is in de volgende situaties noodverlichting verplicht:

  • In verblijfruimtes met meer dan 75 personen. Verblijfruimtes zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen en winkelcentra.
  • In een onder het meetniveau gelegen functieruimte (bijv. kantoor) van een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer en voor het stallen van motorvoertuigen.
  • In een besloten ruimte, waardoor een beschermde-, extra beschermde– of veiligheidsvluchtroute voert.
  • In een nieuw te bouwen liftkooi of bij bestaande liftkooien die bedoeld zijn voor personenvervoer.

Wanneer is vluchtwegsignalering verplicht?

Vluchtwegsignalering is verplicht in een ruimte waardoor een verkeersroute voert. Dit is de route die loopt naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Een ruimte voor meer dan 50 personen heeft een vluchtwegsignalering; het groene bordje moet duidelijk zichtbaar zijn.

Plaatsen en onderhouden van noodverlichting en vluchtwegsignalering

Wij kunnen voor u alles uit handen nemen. Wij adviseren u, verzorgen de installatie en doen het jaarlijks onderhoud voor u regelen. Het jaarlijks onderhoud is wettelijk verplicht en moet gedaan worden door een erkend bedrijf. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit, de Arbowet en het Gebruiksbesluit 2008.

Verder zorgen wij ervoor dat de vluchtwegsignalering wordt opgenomen in het brandveiligheidsdossier, zodat u direct alle benodigde informatie bij de hand heeft als u met de gemeente, brandweer of verzekering om tafel gaat.

Neem contact met ons op

Zorg ervoor dat uw pand voldoet aan de wettelijke eisen. Maak een afspraak met ons en wij komen bij u langs om u meer te vertellen.