Brandveiligheidsdossier van TAB

Wanneer wij werkzaamheden uitvoeren in uw pand, maken wij een brandveiligheidsdossier op. Hierin zijn alle belangrijke aspecten over de brandveiligheid van uw pand opgenomen. Dit brandveiligheidsdossier kunt u gebruiken bij het overleg met bijvoorbeeld gemeente, brandweer of verzekeringsmaatschappijen.

Wat staat er in het brandveiligheidsdossier

In het brandveiligheidsdossier zijn alle belangrijke elementen opgenomen:

  • De tekeningen met de brandwerende doorvoeringen.
  • Het bedrijfsnoodplan.
  • De gebruiksvergunningstekeningen: tekeningen met daarop aangegeven de brandpreventieve maatregelen.
  • De certificaten van toegepaste materialen en producten van brandpreventieve maatregelen en installaties.
  • De controlelijst van het jaarlijks onderhoud en beheer: brandblussers, brandslanghaspels, brandmeldcentrale, doorvoeringen, et cetera.
  • De controlelijst van de beheersmaatregelen die u zelf moet uitvoeren: brandmeldcentrale, vrijhouden van vluchtwegen, ontruimingsoefeningen en sprinkler.
  • Belangrijke telefoonnummers en contactpersonen.

Het brandveiligheidsdossier is goed te gebruiken voor de Arbocatalogus.

Verhoog de brandveiligheid van uw pand

Wilt u de brandveiligheid in uw pand verbeteren? Neem contact met ons op. Wij geven u advies op maat, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen.