Brandwerende doorvoeringen

In deze tijd mogen brandwerende doorvoeringen in panden niet ontbreken. De belangrijkste reden is veiligheid. Veiligheid voor het personeel en bezoekers. Wanneer en brand uitbreekt, is tijd een belangrijke factor. Iedereen moet zo snel mogelijk op een veilige manier het pand verlaten. Dit kan, wanneer de verschillende ruimtes in het pand op de juiste manier van elkaar zijn afgesloten: brandcompartimentering. Rook en vuur krijgen dan vrijwel geen kans om zich te verspreiden en de brand blijft beperkt tot één ruimte.

Brandwerende doorvoeringen

Het belang van brandwerende doorvoeringen

De brand- en rookscheidingen, zoals wanden, vloeren en plafonds, vertragen de verplaatsing van brand. Maar om leidingen, kabels en kanalen door het pand te leggen, worden in de wanden sparingen gemaakt. Echter, op dat moment wordt de functie van de brand- en rookscheidingen teniet gedaan. Om toch aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen, dienen de doorvoeringen brandwerend gedicht te worden.

Certificering brandwerende doorvoeringen

Wij zorgen voor correct brandwerende doorvoeringen door gebruik te maken van door TNO geteste en gecertificeerde materialen. Elke sparing dichten wij op de juiste wijze. Vervolgens verwerken wij dit in de tekeningen en lijsten. Ideaal voor het (verplichte) jaarlijks onderhoud en beheer van de brand- en rookscheidingen. Bovendien komt het ook in uw brandveiligheidsdossier te staan.

Zijn de doorvoeringen in uw pand brandwerend?

Het brandwerend maken van de doorvoeringen in voor ons geen probleem. Wanneer u niet zeker weet of uw doorvoeringen brandwerend zijn, dan komen wij graag bij u langs om te kijken hoe de huidige situatie is. Samen kunnen we dan ook een plan van aanpak opstellen. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.