Bedrijfshulpverlening vergroot de brandveiligheid

Wilt u de brandveiligheid vergroten in uw bedrijf? Dan is het opzetten van een bedrijfshulpverlening binnen uw bedrijf één van de maatregelen die u kunt nemen. Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een bedrijf. Denk hierbij aan brand en ongevallen.

Wat is en wat doet een BHV’er?

Een bedrijfshulpverlener – een BHV’er – is opgeleid om bij een ongeval de aanwezigen in het pand in veiligheid te brengen. De BHV’er is opgeleid om bij een brand de mensen te evacueren of bij een ongeval eerste hulp te verlenen, zoals het reanimeren van mensen.

Maatgevende factoren bij de bedrijfshulpverlening

Er zijn een aantal maatgevende factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de opzet van de bedrijfshulpverlening:

 • De aard, grootte en ligging van het gebouw.
 • Algemene en specifieke restrisico’s: tot de algemene restrisico’s behoren brand en ongevallen. Specifieke restrisico’s zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, biologische agentia of het werken met heftrucks.
 • Het aantal aanwezigen. Niet alleen de werknemers, maar ook bezoekers.
 • Het aantal niet zelfredzame personen.
 • De opkomsttijd van de hulpdiensten.
 • De bekendheid van de werknemers met de ontruimingsprocedure.
 • De samenwerkingsmogelijkheden met andere instanties.

BHV-plan en -organisatie

Het BHV-plan stelt u op op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren. In het plan staat welke maatregelen en voorzieningen het bedrijf heeft genomen om na een incident tijdig en op de juiste wijze te kunnen reageren. Alles wordt schriftelijk vastgelegd en periodiek herzien en aangepast.

De BHV-organisatie omvat de organisatie van het aantal BHV’ers met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De leden van de BHV worden schriftelijk aangesteld en hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. De werkgever kan zelf de BHV-taken op zich nemen, maar bij afwezigheid moet er een ander persoon zijn die zijn taken op zich neemt.

Hoeveel BHV’ers moet een bedrijf hebben?

Voor 1 januari 2007 was het zo dat er minimaal één BHV’er per 50 werknemers moest zijn. Echter, na deze datum is dat gewijzigd en is de bedrijfshulpverlening echt maatwerk geworden. Veel hangt af van de RI&E en de maatgevende factoren. Aan de hand daarvan bepaalt de werkgever het aantal BHV’ers, rekeninghoudend met eventuele ploegendiensten, vakanties en ziekte.

Zorg voor een goede bedrijfshulpverlening

 • Laat BHV’ers ieder jaar een herhalingscursus doen.
 • Verspreid de BHV’ers over de verschillende locaties of afdelingen. Op die manier kan er bij een noodsituatie snel gehandeld worden.
 • Het advies is om juist medewerkers die veelal intern werken, aan te stellen als BHV’er.
 • Laat de werknemers zelf vrijwillig kiezen om BHV’er te worden.

Succes met het opzetten van uw bedrijfshulpverlening.