Brandkleppen op de juiste manier plaatsen

Wij houden ons bezig met het brandveilig maken van bedrijfspanden; van advies tot uitvoering. Bij die uitvoering houden we ons bezig met onder meer de brandcompartimentering en een onderdeel daarvan is het plaatsen van brandkleppen. In dit artikel gaan we daar verder op in. Wat zijn brandkleppen en waar dienen ze voor?

Wat zijn brandkleppen?

Brandkleppen zijn meestal onzichtbaar verwerkt in een brandscheiding, bijvoorbeeld boven een systeemplafond. Wanneer er in een ruimte (lees: brandcompartiment) brand ontstaat, gaan de hete rookgassen zich verplaatsen naar andere ruimtes (brandcompartimenten) waar de luchtdruk lager is. Een kleine opening in een luchtventilatiekanaal kan al voor een branddoorslag zorgen. Brandkleppen zorgen ervoor dat deze rookgassen zich niet via het luchtventilatiekanaal verspreiden naar andere ruimtes.

Wat zijn de functies van brandkleppen?

In principe hebben brandkleppen twee functies:

  1. Ze zijn onderdeel van het ventilatiesysteem en zorgen voorde doorvoer van lucht.
  2. Ze zorgen voor de afsluiting van een compartiment bij brand.

In de onderstaande video is een brandklep in een kanaal geplaatst en staat de brandklep horizontaal, dus evenwijdig met het kanaal. Nu draagt de brandklep bij aan de doorvoer van lucht.

Wanneer er brand uitbreekt en de rookgassen zich willen verspreiden via het kanaal, zorgt de hitte van deze rookgassen ervoor dat er een ‘slotje’ breekt en de brandklep het kanaal dicht; de brandklep komt loodrecht op het kanaal te staan.

Brandkleppen correct plaatsen is essentieel

Het correct plaatsen van brandkleppen is zeer belangrijk. Vaak ontstaan er nog fouten bij de montage van brandkleppen. Drie veel voorkomende fouten (bron: Brandveilig.com):

  1. Te weinig ruimte om een brandklep te kunnen installeren.
  2. Een brandklep zit niet in de brandscheiding.
  3. Een brandklep wordt op een plaats geïnstalleerd die totaal niet te bereiken is.

Belangrijk is dus dat er een erkend bureau is die de montage van brandkleppen doet. Anders kunnen er fouten ontstaan met grote gevolgen. Wilt u weten of uw pand brandveilig is? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons. Bel naar 0318 – 848 054.