Brandpreventie verkleint de kans op brandschade

Vuur verspreidt zich razendsnel. In enkele minuten verandert een kleine vuurhaard in een grote, uitslaande brand. Repressief optreden van de brandweer dient dan alleen nog ter voorkoming van nog grotere schade. Daarom is het essentieel om te doen aan brandpreventie.

Brandpreventie is maatwerk

Brandpreventie is voor elk pand anders. Het brandveilig maken van een industrieel pand is heel anders dan het brandveilig maken van een zorginstelling. Elk pand heeft zijn eigen risico’s. Of het nu gaat om winkels, kantoren of horeca.

Zelf kunnen wij u uitstekend adviseren als het gaat om brandpreventie en het nemen van brandpreventieve maatregelen. Daarnaast kunnen wij ook de uitvoering op ons nemen, zoals het plaatsen van brandblussers, het op de juiste plek plaatsen van de noodverlichting en kenbaar maken van de vluchtroute, het zorg dragen voor correcte brandcompartimentering, etc.

Bovendien leggen wij alles vast in een brandveiligheidsdossier, waarin alle belangrijke elementen zijn opgenomen. Denk hierbij onder meer aan de tekeningen met brandwerende doorvoeringen, het bedrijfsnoodplan en de gebruiksvergunningstekeningen. Het brandveiligheidsdossier kunt u onder meer gebruiken als de brandweer voor inspectie langskomt.

De onderstaande video geeft een korte weergave van hoe zo’n inspectie in zijn werk gaat.

Controleer de brandveiligheid van uw pand met de checklist

  • Is het pand gecontroleerd en goedgekeurd door de brandweer?
  • Is er een bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan aanwezig?
  • Zijn er duidelijke vluchtwegen en zijn deze vrij van obstakels?
  • Zijn er rookmelders aanwezig en houden deze rookmelders de vluchtwegen vrij?
  • Is er een brandmeld- en alermeringsinstallatie?
  • Zijn de risico’s van bepaalde apparaten en machines in kaart gebracht, zoals elektrische installaties en verwarmingen?
  • Is er sprake van brandcompartimentering?
  • Zijn er blusmiddelen – zoals brandblussers en brandslanghaspels – aanwezig in het pand?
  • Zijn er sprinklerinstallaties aanwezig in het pand?

Wanneer er één of meerdere punten beantwoord zijn met nee, dan adviseren wij u om met ons contact op te nemen. Wij kunnen u dan van advies voorzien voor het nemen van maatregelen.