De normen en regelgeving voor noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die door een onafhankelijke bron gevoed wordt ten opzichte van normale verlichting. Valt de netspanning uit, dan blijft de noodverlichting branden.

Noodverlichting plaatsen en onderhouden met TABbrandveiligheid

De definitie van noodverlichting

Onder de term noodverlichting vallen – volgens de NEN-EN 1838 – de begrippen vluchtrouteverlichting, anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met een verhoogd risico.

Vluchtrouteverlichting
Deze verlichting moet garanderen dat de vluchtwegmogelijkheden goed herkenbaar zijn en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. De vluchtrouteverlichting bestaat uit vluchtwegverlichting – verlichting van de route zelf – en vluchtwegaanduiding. Voor de vluchtwegaanduiding gebruikt men pictogrammen. Deze staan in de NEN 6088.

De herkenningsafstand van vluchtwegaanduidingen is 200 maal de hoogte van het groene vlak van het pictogram. Bij aangelichte pictogrammen halveert deze afstand. Een vluchtdeur moet worden voorzien van een verlicht pictogram.

Anti-paniekverlichting
Deze verlichting wordt toegepast in ruimten – die niet als vluchtweg dienen – om paniek te voorkomen en mensen in staat te stellen een locatie te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend. Dit bereiken we door middel van een horizontale verlichtingssterkte van minstens 0,5 lux op de vloer. Deze 0,5 lux geldt niet in een randzone van een halve meter van het gebied.

Verlichting van werkplekken met een verhoogd risico
Deze verlichting zorgt voor de veiligheid van personen in de omgeving van een gevaarlijke situatie. Door het wegvallen van de ‘normale’ verlichting, hebben zij nog altijd de noodverlichting om een kritiek proces af te sluiten en vervolgens veilig te vluchten.

De regelgeving

Er zijn twee wetten van toepassing op noodverlichting:

  1. Het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit
  2. De Arbo-wet

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit bevat de minimale bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen gebouwen. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen geformuleerd ten aanzien van noodverlichting. Voor de uitvoering van deze eisen verwijst men naar de Gemeentelijke bouwverordening.

Gebruiksbesluit
In het Gebruiksbesluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van gebouwen uit het oogpunt van brandveiligheid. In dit besluit verwijst men naar een aantal normen en voorschriften voor noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.

Arbo-wet
Vanuit de Arbo-wet is de Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal. Volgens de wet moet de werkgever hier zorg voor dragen. Zo dient de werkgever ook ervoor te zorgen dat er vluchtwegen en nooduitgangen aanwezig zijn. Noodverlichting is hierbij één van de noodzakelijke voorzieningen.

Plaatsen en onderhoud van noodverlichting

Het correct functioneren van een noodverlichtingsinstallatie kan alleen worden gewaarborgd als deze zich in een goede staat bevindt. Regelmatige controle is dan ook essentieel. Periodieke inspectie en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht en bij sommige gemeenten zelfs vereist voor de gebruiksvergunning.

Wij van Totaal Aanpak Brandveiligheid kunnen u voorzien bij zowel en plaatsen als het onderhouden van de noodverlichtingsinstallatie. Wilt u graag advies over noodverlichting? Maak dan een afspraak met ons. Wij staan voor u klaar.