De relatie tussen het Bouwbesluit en brandveiligheid

Regelmatig komt de term Bouwbesluit terug in onze artikelen, vaak in combinatie met brandveiligheid. Maar wat is nou precies het Bouwbesluit? En waarom is dat zo belangrijk? In dit artikel gaan we het bespreken.

De relatie tussen het Bouwbesluit en brandveiligheid

Wat is het Bouwbesluit?

In het Bouwbesluit staan bouwtechnische voorschriften. Die zijn van toepassing op alle bouwwerken die in Nederland gebouwd worden. Dit betreft niet alleen woningen, maar ook utliteit. Dit zijn gebouwen, zoals ziekenhuizen, kantoorpanden, overheidsgebouwen en winkels. De laatste versie van het Bouwbesluit is van 1 april 2012, waarin ook het gebruiksbesluit en sloopbesluit staan.

De technische voorschriften uit het Bouwbesluit hebben betrekking op

  • de veiligheid van een gebouw of bouwwerk.
  • de gezondheid van de gebruikers van het gebouw.
  • de bruikbaarheid van het gebouw.
  • de milieu-aspecten en energiezuinigheid van het gebouw.

Door het Bouwbesluit is er een duidelijke samenhang tussen de voorschriften en regels waaraan men moet voldoen. Bovendien is de toegankelijkheid van de regels en voorschriften verbeterd.

Wat zegt het Bouwbesluit over brandveiligheid?

Met de voorschriften uit het Bouwbesluit wil de overheid

  • de kans beperken dat een brand kan ontstaan, ontwikkelen of uitbreiden.
  • zorgen dat de mensen die zich in een brandend gebouw bevinden, op tijd een veilige plek kunnen bereiken. Dit wordt gerealiseerd door de aanwezigheid van voldoende vluchtroutes. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtroute, beschermde vluchtroute, extra beschermende vluchtroute en een veiligheidsvluchtroute.
  • een eventuele brand zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel. Daarom worden gebouwen verdeeld in brandcompartimenten. Zo blijft brand beheersbaar voor de brandweer.

Brandveiligheid van bouwconstructies

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandwerendheid met betrekking tot het bezwijken van de bouwconstructie. Het gaat hierbij om bouwconstructies die kunnen zorgen voor voortschrijdende instorting. Een voortschrijdende instorting is een bouwconstructie dat bezwijkt in een brandcompartiment waar de brand niet is ontstaan, als gevolg van het instorten van een bouwconstructie in het brandcompartiment waar wel de brand was ontstaan.

Welke brandwerendheid met betrekking tot het bezwijken wordt gehanteerd, is afhankelijk van de gebruiksfunctie en de hoogte van het gebouw. Bij sommige functies is er bijvoorbeeld meer tijd nodig om te ontruimen en de brand te bestrijden. Dit geldt ook voor de hoogte van het gebouw. De WBDBO-eis (de brandoverslagberekening) varieert van 30 minuten tot 120 minuten.

N.B.: Voor de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken geldt er wel een minimum van 30 minuten voor die onderdelen die voor voortschrijdende instorting kunnen zorgen. Dit geldt ook voor bouwconstructies die onderdeel zijn van de instandhouding van beschermde vluchtroutes.