Het draaiboek voor BHV-oefeningen

Enkele weken terug hebben we een artikel geschreven over het belang van een bedrijfshulpverlening binnen de organisatie om de brandveiligheid te vergroten. Bedrijfshulpverlening is de hulp die verleend wordt bij ongewenste gebeurtenissen binnen een bedrijf, zoals brand en ongevallen. Binnen de bedrijfshulpverlening is er onder meer een BHV-plan en -organisatie. Deze BHV-organisatie omvat de organisatie van het aantal BHV’ers met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Om ervoor te zorgen dat elke BHV’er weet wat hij of zij moet doen, dient er zeker minimaal één keer per jaar geoefend te worden. Om goede oefeningen te houden, is het goed om een draaiboek te maken. Maar wat moet er allemaal in komen te staan? Daarom geven wij enkele tips.

Draaiboek ontruiming

De tips voor een goed draaiboek.

Stel vaste punten op
Wil je een duidelijke structuur hebben en niets vergeten? Laat dan vaste punten terugkomen in het draaiboek:

  • Leerdoel(en)
  • Tijdspad
  • Scenario
  • Veiligheid
  • Deelnemers oefening
  • (Enscenerings)materialen
  • Toestemming autoriteiten
  • Aandachtspunten tijdens de oefening
  • Evaluatiemoment

Leer van de ontruiming
Een ontruimingsoefening is niet voor de fun. Het is de bedoeling om iets te leren of juist om iets te weten te komen. Daarom is het essentieel om leerdoelen te formuleren, zoals het toetsen van het ontruimingsplan of het oefenen van de BHV-organisatie. Deze hoofddoelen kunnen vervolgens opgesplitst worden in subdoelen.

Omschrijf ieder vast element
Tijdens de evaluatie van de oefening wil de BHV graag weten wat de oorzaak was van de brand en wie erbij betrokken waren. Denk dus van tevoren goed na over elk element. Wat is het scenario? Wat is de oorzaak van het ongeval? Omschrijf ook de rol van elke slachtoffer. Daarnaast is het goed om het tijdspad te noemen; de voorbespreking, het uitzetten, het tijdsverloop van de oefening zelf en de evaluatie van de oefening.

No Play-situatie
Tijdens de oefening heeft elke deelnemer een rol. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld een hartaanval nabootsen. Maar wat als het echt gebeurd? Roep No Play en de oefening wordt direct stilgelegd. Vervolgens worden de nodige acties ondernomen. In de briefing moet dit ook duidelijk vermeld worden.

Vraag toestemming
Het is belangrijk dat ook het management op de hoogte is van de BHV-oefening. Daarnaast is het ook nodig om de Regionele alarmcentrale op de hoogte te stellen van de oefening. Zij kunnen dan rekening houden met eventuele telefonische alarmmeldingen op het desbetreffende adres. De hulpdiensten hoeven dan namelijk niet in actie te komen.

Aandachtspunten
Beschrijf in het draaiboek nog eventuele aandachtspunten. Doet een bepaald gedeelde van het gebouw niet mee? Waar wordt er geëvalueerd?

Met de bovenstaande punten als leidraad moet het lukken om een goed draaiboek te ontwikkelen (Brandveilig.com 2016).

Ontruimingsoefening op video