Hoe werkt een CO-melder?

In dit blog bespreken we hoe een CO-melder werkt. Maar wat is CO eigenlijk? En waarom is het zo gevaarlijk voor mensen? In dit artikel bespreken we alles rondom het begrip CO-melder.

Hoe werkt een CO-melder?

Wat is CO?

CO of koolstofmonoxide is een onzichtbaar, reukloos en gevaarlijk gas. Het ontstaat bij de verbranding van brandstoffen die koolstof bevatten, zoals hout, gas, olie en kolen. Wanneer er in de ruimte genoeg zuurstof (O2) aanwezig is, wordt CO omgezet in CO2 (koolstofdioxide). Dit is een niet-giftige stof. Echter, als er onvoldoende zuurstof aanwezig is, stijft de hoeveelheid CO naar een gevaarlijk peil en wordt het gevaarlijk voor mens en dier. Bij een verkeerde werking van bijvoorbeeld een gasboiler of kachel kan er een teveel aan CO ontstaan, omdat de verbranding niet volledig is.

Wat maakt CO gevaarlijk voor mensen?

Een CO-vergiftiging is zeer verraderlijk voor mensen, want:

  • CO is onzichtbaar, geur- en smaakloos. Bovendien irriteert het de luchtwegen niet.
  • U ademt zonder problemen verder en behalve enkele vage symptomen, merkt u er in principe niets van.

Maar hoe herkent u een CO-vergiftiging dan? De klachten lijken vaak op die van een beginnende griep. Bijvoorbeeld meerdere personen die in dezelfde ruimte zijn, krijgen last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of braken. Zodra ze de ruimte verlaten, verdwijnen de symptomen. Wanneer men blijvend blootgesteld wordt aan CO, worden de personen ook snel kortademig, zwak, verward en aanhoudend vermoeiend. Uiteindelijk kan een ernstige CO-vergiftiging leiden tot stuiptrekkingen, bewustzijnsverlies, permanente hersenschade en zelfs overlijden. Meer informatie kunt u ook vinden op Gezondheid en Wetenschap.

Wat doet een CO-melder en hoe werkt het?

Een CO-melder meldt eenvoudig gezegd het moment dat er een te hoge concentratie koolmonoxide in de ruimte voorkomt. De sensor van een CO-melder bestaat namelijk uit een gel en hierin zit onder andere zwavelzuur als elektrolyt. Zodra er een te hoge concentratie CO wordt waargenomen, ontstaat er een chemische reactie en gaat de CO-melder in alarm.

Wanneer u een CO-melder wilt aanschaffen, is het belangrijk dat deze voldoet aan de norm NEN-EN 50291. Dit betekent dat de melder aan de technische eisen voldoet. Het plaatsen van de CO-melder is afhankelijk van de ruimte. Op de site van Brandweer.nl leest u waar u de CO-melder moet plaatsen.