Onderhoud brandblussers: enkele tips

Gerrit Hagen – werkzaam in de veiligheidsbranche – heeft een artikel geschreven over het onderhoud van brandblussers en aangezien wij volledig achter deze tips staan, staan deze tips hieronder.

Onderhoud brandblussers en brandslanghaspels

De tips voor het onderhoud van brandblussers

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van brandblussers
De eigenaar, gebouwbeheerder of een andere verantwoordelijke voor de brandveiligheid, is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandblussers. Zorg er in ieder geval voor dat de brandblussers altijd geborgd zijn.

Wanneer moet het onderhoudsbedrijf langskomen?

  • Als de brandblusser gebruikt is
  • Als de gebruiksaanwijzing niet meer leesbaar is
  • Als de borgpenning / de verzegeling weg of kapot is
  • Als de brandblusser gebruikt is

Ook wanneer de brandblusser nieuw uit de verpakking komt, moet de brandblusser nog gekeurd worden door een erkend onderhoudsbedrijf. Het onderhoudsbedrijf controleert, vult, repareert of vervangt de brandblusser.

Welke regels zijn er?
In het Bouwbesluit – artikel 6.31 lid 4 Bouwbesluit – staan de onderhoudsregels waaraan de kleine blusmiddelen – waar de brandblusser onder valt – moeten voldoen.

Hoe vaak vindt er onderhoud plaats aan de brandblussers?
Brandblussers gaan maximaal twintig jaar mee. Elk jaar moet er onderhoud plaatsvinden en met tien jaar ondergaan de brandblussers een revisie. Schuimblussers worden elke vijf jaar hervuld. Het onderhoud en de controles voor brandblusmiddelen worden conform de NEN 2559, 2659 en de NEN EN 671-3 uitgevoerd.

Welk onderhoudsbedrijf moet u kiezen?
Het advies is om een gecertificeerd onderhoudsbedrijf te kiezen, bijvoorbeeld met het CIBV-certificaat. Het certificaat geeft blijk van kwaliteit. Het is niet wettelijk verplicht, maar is wel handig.