Reconstructie brand Chemie Pack in Moerdijk

De brand bij Chemie Pack, een BRZO-bedrijf, had zeker voorkomen kunnen worden. In de video hieronder is een reconstructie gemaakt van hoe uiteindelijk de brand ontstond.

Maatregelen zijn er om na te leven

Met deze video willen wij u duidelijk maken wat het belang is van de correcte naleving van de maatregelen die genomen zijn om een pand brandveilig te maken en te houden.