Review op de BIS Brandwerende Systemen Selector app

Begin dit jaar heeft Walraven een app live laten gaan: de BIS Brandwerende Systemen Selector app. Een praktische tool om gemakkelijk tot een brandwerende oplossing te komen voor buis- en kabeldoorvoeringen door plafonds en wanden.

De BIS Brandwerende Systemen Selector app

Via een aantal stappen worden er één of meerdere systeemoplossingen geadviseerd, bestaande uit een combinatie van een BIS Pacifyre Brandmanchet of Brandwerend Band- en Tangit afdichtingsmateriaal. Alle getoonde uitkomsten zijn door iedere professional gemakkelijk te plaatsen en daarbij, mits toegepast volgens de montage-instructies, als systeem gecertificeerd. Hiermee wordt volledig voldaan aan de actuele regelgeving op het gebied van brandveiligheid (Bouwbesluit 2012) en is het als persoon of organisatie niet nodig om gecertificeerd te zijn.

Onze mening over deze app

Guus Dreu
De zin “Alle getoonde uitkomsten zijn door iedere professional gemakkelijk te plaatsen en daarbij, mits toegepast volgens de montage-instructies, als systeem gecertificeerd.” zegt in mijn ogen het juiste en daar gaat het ook gelijk mis. Het is namelijk geen doe-het-zelf-werk en zo’n app kan het juist wel in de hand werken dat een niet-professional aan de gang gaat met het monteren van bepaalde materialen.

Ook blijkt steeds meer dat bouwkundige brandwerendheid geen standaard materie is. Vooral bij oudere panden zijn geen standaardoplossingen voor handen. Uiteraard kan iedereen een kwast vasthouden, maar men weet niet hoe secuur een sparing opgebouwd dient te worden om de benodigde brandwerendheid te verkrijgen. Deze sparingen kunnen levens redden en tijd bieden bij het verlaten van een gebouw. Kortom: alleen professionals moeten deze werkzaamheden uitvoeren en een app als die van Walraven kan problemen geven.

Harrold Schoen
Deze app – en er zijn ook andere soortgelijke app’s – is wel aardig voor mensen die beperkte kennis hebben, maar voor ons heeft dat geen toegevoegde waarde. Ook is het zo dat er oplossingen worden aangedragen met de producten van de desbetreffende firma zelf. Die zijn ook allemaal weer op een eigen manier getest en gecertificeerd. Het aanbrengen van de verschillende merken komt over het algemeen wel op hetzelfde neer, maar men mag er niet van uitgaande dat het ook hetzelfde is.

Kortom, zo’n app is leuk, maar alleen als er ook gewerkt wordt met de producten van de maker van de app.