Standpunt op artikel “10 jaar fatale woningbranden: tijd voor aanscherping van wetgeving”

In zijn artikel van “Tien jaar fatale woningbranden: tijd voor aanscherping van wetgeving” trekt René Hagen – lector brandpreventie aan het IFV – belangrijke conclusies:

“De afgelopen tien jaar kwamen in ons land 311 mensen om bij 287 woningbranden. Steeds meer ouderen en steeds meer beperkt of niet-zelfredzame personen zijn slachtoffer van een brand. Roken, waardoor een stoel, bank of matras vlamvat, is de belangrijkste oorzaak van brand. Sinds de invoering van de zelfdovende sigaret in 2011 is het aantal slachtoffers door roken niet afgenomen.”

 

Programma “Brandveilig leven”

Het preventieprogramma “Brandveilig leven” heeft de afgelopen jaren gedraaid. Dit programma richtte zich op het voorkomen van brand en het vergroten van de zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. De brandweer gaf voorlichting op scholen, deed huisbezoeken en voerde campagnes met partners. Het resultaat: een lichte daling in het aantal fatale woningbranden.

In zijn artikel haalt René Hagen aan dat dit nog niet genoeg is en dat de overheid aan zet is. Hij signaleert dat beleid op de volgende drie punten niet toereikend is:

  1. Vergrijzing: verminderd zelfredzame mensen woonachtig in seniorencomplexen kunnen, als zij uit hun appartement vluchten, vervolgens niet veilig het complex uitkomen. In tegenstelling tot verzorgingstehuizen gelden voor seniorencomplexen namelijk geen aanvullende brandveiligheidseisen.
  2. Brandbaarheid van meubilair: het is nu niet mogelijk om in Nederland brandveilige meubels te kopen. De overheid moet producenten meer stimuleren dergelijke meubels te produceren.
  3. Doden veroorzaakt door roken: de testmethodes van de zelfdovende sigaret moeten worden aangescherpt aangezien deze niet realistisch zijn.

 

Volgens René Hagen is het tijd dat de wetgeving wordt aangescherpt.

 

Wacht niet op de wetgeving

Natuurlijk kunnen we wachten op de overheid, maar in onze ogen geldt de uitdrukking “regeren is vooruitzien”. Voldoen aan het bouwbesluit is het minimum, maar wij denken verder mee. Zeker als het gaat om panden waar senioren gevestigd zijn of minder zelfredzamen, moet je verder vooruit denken. Denk goed na over de brandcompartimentering, de brand- en rookwerendheid, en de vluchtwegen.