Wat is een brandcompartiment?

In dit artikel bespreken we brandcompartimentering. Wat is een brandcompartiment en wat is het doel ervan? Wat is de maximale oppervlakte per brandcompartiment?

De definitie van brandcompartiment

Wat is een brandcompartiment? Dat is het gedeelte van één of meer bouwwerken als maximaal uitbreidingsgebied van een brand.

Daarnaast zijn er ook subbrandcompartimenten. Een subbrandcompartiment is een gedeelte van een bouwwerk dat binnen de grenzen van een brandcompartiment ligt of daarmee samenvalt. Het is bedoeld om de verspreiding van rook te beperken of het uitbreiden van brand verder te beperken.

Tot slot is er ook een beschermd subbrandcompartiment. Dit is een gedeelte dat binnen de grenzen van een subbrandcompartiment ligt of daarmee samenvalt en meer bescherming biedt tegen rook of brand dan een subbrandcompartiment.

Wat is een brandcompartiment

Wat is het doel van brandcompartimentering?

Het doel van brandcompartimentering is om – gedurende een bepaalde tijdsduur – te voorkomen dat een brand zich verder kan uitbreiden naar andere compartimenten dan het compartiment waar brand is ontstaan. Gedurende deze tijd moeten gebruikers van het gebouw – bijvoorbeeld bewoners of werknemers – zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De brandweer moet in deze tijd handelend kunnen optreden en voorkomen dat de brand groter wordt dan de omvang van het brandcompartiment.

Wat is de maximale oppervlakte per brandcompartiment?

Om aan de hierboven genoemde doelstellingen te voldoen, zijn er diverse voorschriften vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het gaat dan om onder meer de maximale oppervlakte en de scheidingsconstructie van een compartiment. Voor een gebouw met een industriefunctie is de maximale oppervlakte voor branduitbreiding 2.500 m2. Voor andere gebruiksfuncties – bijvoorbeeld kantoor of onderwijs – geldt een maximale omvang van 1.000 m2.

Beroep op gelijkwaardigheidsbeginsel

Een groot brandcompartiment heeft een groter gebruiksoppervlakte dan de grenswaarde die in het Bouwbesluit 2012 staat. Wanneer de eigenaar of gebruiker van het gebouw het wenselijk of noodzakelijk vindt om één of meerdere grote brandcompartimenten te hebben, dan heeft diegene het recht een beroep te doen op het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3). Dit houdt in dat een andere oplossing mag worden voorgesteld die voldoet aan de functionele eisen voor de beperking van brand en het veilig verlaten van het gebouw. Een voorbeeld hiervan is de norm NEN 6060, die een aantal maatregelpakketten biedt en allemaal leiden tot de gewenste gelijkwaardigheid. U leest hierover meer in het artikel NEN 6060 in een notendop: brandveiligheid van grote compartimenten.