Wat is vluchtrouteaanduiding?

Een vluchtrouteaanduiding is de meest zichtbare en herkenbare vorm van noodverlichting. Vluchtrouteaanduiding is letterlijk van levensbelang om zo snel mogelijk een gebouw te kunnen ontvluchten in het geval van een calamiteit, zoals brand. Een vluchtwegaanduiding –  een andere benaming ervoor – geeft de snelste vluchtroute naar buiten aan.

Vluchtrouteaanduiding is van levensbelang om zo snel mogelijk een gebouw te kunnen ontvluchten in het geval van een calamiteit

Hoe herken je een vluchtrouteaanduiding?

Vluchtrouteaanduiding is te herkennen aan de groene achtergrond en het zeer duidelijke witte symbool die aangeeft welke kant je op moet gaan voor de dichtstbijzijnde nooduitgang. De reguliere verlichting moet ervoor zorgen dat de vluchtwegaanduiding voldoende licht geeft. Wanneer noodverlichting wettelijk vereist is, dan moet de aanduiding ook voldoende licht geven bij stroomuitval.

Is vluchtwegaanduiding verplicht?

Een vluchtwegaanduiding geeft alle vluchtroutes, nooduitgangen en nooddeuren aan. Het Bouwbesluit geeft aan wanneer een vluchtwegaanduiding verplicht is:

  • In ruimten die groter zijn dan 60 m2 die zijn voorzien van meer dan één deur.
  • In ruimten die geschikt zijn voor meer dan 50 personen.

Wat zijn de normen voor vluchtrouteaanduiding?

De eisen die gesteld worden aan vluchtrouteaanduiding, zijn vastgelegd in de NEN 3011. Deze norm geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In de norm NEN 3011 wordt ook verwezen naar NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens. Wereldwijd hanteren steeds meer landen de norm van ISO 7010. Dat komt de herkenbaarheid van de pictogrammen ten goede. Daarom heeft Nederland in 2012 besloten ook deze norm te volgen.

Naast deze normeringen zijn er ook vastgestelde zichtbaarheidseisen, die bij inspectie en onderhoud moeten worden gecontroleerd. Deze zichtbaarheidseisen luiden als volgt:

  • De kleuren zijn conform ISO 3864.
  • De luminantie van elk deel van de veiligheidskleur bedraagt minimaal 2 cd/m2.
  • De verhouding tussen de maximale en de minimale luminantie binnen zowel het witte gedeelte als de veiligheidskleur is niet groter dan 10:1.
  • De verhouding van de luminantie Lwit tot de luminantie Lveiligheidskleur mag niet kleiner zijn dan 5:1 en niet groter dan 15:1.

Als bron en voor meer informatie, zie het kennisblad over vluchtrouteaanduiding.