Wat is vluchtrouteverlichting?

De vluchtrouteverlichting zorgt ervoor dat vluchtwegen duidelijk herkenbaar zijn. Het doel van vluchtrouteverlichting is dat mensen die aanwezig zijn in een pand, bij een calamiteit veilig het pand kunnen verlaten naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Bovendien is de vluchtrouteverlichting een onderdeel van noodverlichting, samen met de vluchtrouteaanduiding.

De vluchtrouteaanduiding geeft – met behulp van pictogrammen – de richting aan naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. De vluchtrouteaanduiding moet voldoen aan de eisen volgens de NEN 3011. Deze norm verwijst naar de NEN-EN-ISO-7010.

De vluchtrouteverlichting zorgt ervoor dat de vluchtwegen duidelijk herkenbaar zijn en mensen veilig het pand veilig kunnen verlaten.

Wanneer zijn noodverlichting en vluchtwegsignalering verplicht?

Volgens het Bouwbesluit is in de volgende situaties noodverlichting verplicht:

  • In verblijfruimtes met meer dan 75 personen. Verblijfruimtes zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen en winkelcentra.
  • In een onder het meetniveau gelegen functieruimte (bijv. kantoor) van een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer en voor het stallen van motorvoertuigen.
  • In een besloten ruimte, waardoor een beschermde-, extra beschermde– of veiligheidsvluchtroute voert.
  • In een nieuw te bouwen liftkooi of bij bestaande liftkooien die bedoeld zijn voor personenvervoer.

Vluchtwegsignalering is verplicht in een ruimte waardoor een verkeersroute voert. Dit is de route die loopt naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Een ruimte voor meer dan 50 personen heeft een vluchtwegsignalering; het groene bordje moet duidelijk zichtbaar zijn.

Installatie en onderhoud van vluchtrouteaanduiding en vluchtrouteverlichting

Wij adviseren om zowel de installatie als het onderhoud door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. Het jaarlijks onderhoud is zelfs wettelijk verplicht. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit, de Arbowet en het Gebruiksbesluit 2008.

Zorg ervoor dat uw pand voldoen aan de wettelijke eisen. Maak een afspraak met ons en wij komen bij u langs om u meer te vertellen.