Wat is vuurbelasting?

In dit blog gaan we het hebben over vuurbelasting en wat we er precies aan hebben. Wat we wel al direct kunnen aangeven is dat vuurlast niet hetzelfde is als vuurbelasting.

Wat is vuurbelasting

Wat is de definitie van vuurbelasting?

Vuurbelasting is de som van de hoeveelheid energie (warmte) die vrijkomt bij een brand als in en aan het gebouw alle brandmaterialen tot volledige ontbranding komen. Dit is gerelateerd aan de oppervlakte. De vuurbelasting per vierkante meter drukken we uit in de eenheid vurenhout. De achterliggende reden is dat – theoretisch gezien – één kilogram vurenhout bij een volledige ontbranding één minuut brandt

Verder zijn er nog drie begrippen die bij vuurbelasting horen:

  • Permanente vuurbelasting: dit is optelsom van alle vuurbelasting van alle constructieonderdelen van het gebouw. De afwerkingen, zoals plinten, worden hier niet toe gerekend.
  • Variabele vuurbelasting: dit is de optelsom van alle overige vuurbelasting in een gebouw, zoals inventaris en goederen.
  • Piekvuurbelasting / maatgevende vuurbelasting: dit is de gemiddelde vuurbelasting over de minst gunstige 1.000 m2.

Wat kunnen we hiermee?

Door de vuurbelasting te berekenen, weten we uiteindelijk ook hoeveel WDBDO – Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag – een brandscheiding moet zijn. Bovendien kan ook geschetst worden hoe een brandscenario eruit kan zien. Graag verwijzen we ook naar twee enkele voorbeelden in Permanente vuurbelasting in het Bouwbesluit 2012 en Vuurbelasting en aanverwante onderwerpen.