Wat is WBDBO?

In de wereld van brandveiligheid komt regelmatig het begrip WBDBO naar voren. Wat houdt WBDBO precies in en uit welke elementen bestaat het? En hoe pas je het toe? In dit artikel gaan we er verder op in.

Wat betekent WBDBO?

De afkorting WBDBO staat voor Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag. Het geeft aan wat de kortste tijd is die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van compartiment A naar compartiment B. Wanneer er bijvoorbeeld een WBDBO van 30 minuten is, dan mag een brand die ontstaan is in een ruimte (compartiment), zich gedurende 30 minuten niet uitbreiden naar de andere ruimte.

De WBDBO vormt een onderdeel van het Bouwbesluit in het kader van brandveiligheid en verschilt op een aantal punten van de standaarden van het Bouwbesluit. De relatie met WRD – de Weerstand tegen RookDoorgang – is dat beiden te maken hebben met de verspreiding van de verschijnselen bij respectievelijk brand en rook tussen ruimten.

Wat is WBDBO?

De 3 elementen van de WBDBO

De WBDBO bestaat uit drie onderdelen:

  1. Vlamdichtheid: de tijd dat vlammen zich niet verspreiden aan de niet-blootgestelde zijde van de wand (voor scheidingselementen).
  2. Stabiliteit: dat is de tijd dat het element zijn dragende functie behoudt (voor elementen met dragende functie).
  3. Thermische isolatie: de tijd dat de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde van de wand niet boven een bepaalde thermische drempelwaarde komt.

De NEN 6069 geeft voor alle drie de onderdelen de criteria aan, welke overeenkomen met een bepaalde WBDBO. Een brandcompartiment kan pas als brandcompartiment functioneren als aan de WBDBO is voldaan. Over de WBDBO bij verschillende gebruikersfuncties lees je meer op de site van Informatiepunt Leefomgeving.

Het verschil tussen WBDBO en brandwerendheid

WBDBO en brandwerendheid betekenen niet hetzelfde. De WBDBO is een theoretische waarde die gerelateerd is aan het bouwwerk en heeft betrekking op brandcompartimenten. Brandwerendheid gaat over delen van de constructie en betreft de tijd dat een constructie de brand tegen kan houden. Lees het voorbeeld over het verschil tussen deze twee begrippen.

Hoe beoordeel je de WBDBO?

Het beoordelen van de WBDBO is in de meeste gevallen niet makkelijk, omdat relevante onderdelen van een constructie niet altijd zichtbaar zijn. Denk maar aan bijvoorbeeld een ventilatiekanaal door een verlaagd plafond. Ook kan het voorkomen dat bouwdelen onjuist geplaatst zijn, ondanks dat er testverklaringen zijn afgegeven. Daarom is er een vuistregel: een opening met een diameter van meer dan 25 mm betekent het einde van de brandwerendheid van de constructie. Dit geldt ook voor doorvoeringen die op een later moment zijn aangebracht.