Wat is WRD – Weerstand tegen RookDoorgang?

WRD staat voor Weerstand tegen RookDoorgang, en het verwijst naar een classificatiesysteem dat wordt gebruikt om de weerstand van bouwmaterialen en constructies tegen de doorgang van rook te meten. Het is een belangrijk aspect van brandveiligheid in gebouwen. Immers, bij brand is rookontwikkeling één van de grootste gevaren voor mensenlevens. Rook verspreidt zich snel door een gebouw en belemmert het zicht, waardoor het de evacuatie bemoeilijkt en het risico op verstikking vergroot. Daarom is het essentieel om bouwmaterialen en constructies te beoordelen op hun weerstand tegen de doorgang van rook.

Wat is WRD – Weerstand tegen RookDoorgang?

Hoe wordt WRD gemeten?

WRD wordt gemeten in een lab door middel van gestandaardiseerde tests. Een veelgebruikte methode is NEN 6075, die specifiek gericht is op de weerstand tegen rookdoorgang. Tijdens deze test wordt het bouwmateriaal of de constructie blootgesteld aan een temperatuur van 200 graden Celsius en een drukverschil. Vervolgens wordt de rookdoorgang gemeten en geclassificeerd volgens een schaal van WRD-klassen.

De classificaties

De classificaties variëren van WRD-0 tot WRD-4, waarbij WRD-0 aangeeft dat het materiaal geen weerstand biedt tegen rookdoorgang en WRD-4 aangeeft dat het materiaal een hoge weerstand biedt. Materialen met een hogere WRD-klasse hebben een betere prestatie in het beperken van de doorgang van rook. Dit betekent dat ze rookontwikkeling kunnen vertragen, waardoor mensen meer tijd hebben om te evacueren en hulpdiensten meer tijd hebben om in te grijpen.

Toepassingen

WRD-classificaties zijn van toepassing op verschillende soorten bouwmaterialen en constructies, waaronder deuren, wanden, plafonds en ventilatiesystemen. Door materialen en constructies met een goede WRD te gebruiken, kan de verspreiding van rook bij een brand worden beperkt en kunnen levens worden gered.

Het is belangrijk op te merken dat WRD zich specifiek richt op de weerstand tegen rookdoorgang en niet op de brandwerendheid van een materiaal of constructie. Brandwerendheid verwijst naar de mate waarin materiaal bestand is tegen de verspreiding van vuur. Hoewel WRD en brandwerendheid nauw met elkaar samenhangen, meten ze verschillende aspecten van brandveiligheid en vereisen ze afzonderlijke classificaties.

Goede WRD van cruciaal belang bij brandveiligheid

In het streven naar veiligere gebouwen is het evalueren en gebruiken van materialen en constructies met een goede WRD van cruciaal belang. Het zorgt voor een verhoogde veiligheid van de bewoners, vergemakkelijkt evacuatie bij brand en helpt de verspreiding van rook te beperken. Dit vergemakkelijkt ook de inzet van hulpdiensten. WRD is een belangrijk onderdeel van de algehele brandveiligheid in gebouwen.