Wat zegt de regelgeving over brandkleppen en brandmanchetten?

In dit artikel gaan we in op de regelgeving omtrent brandkleppen en brandmanchetten. Ter introductie gaan we het eerst hebben over compartimentering, waarna we verder ingaan op de regelgeving.

Wist je dat niet brand, maar rook zorgt voor het meest aantal dodelijke slachtoffers bij brand? Daarom is rookcompartimentering essentieel voor het creëren van veilige vluchtroutes. Een rookcompartiment – ook wel rookscheiding genoemd – is een deel van een gebouw dat verdere verspreiding van rook tegenhoudt.

In het Bouwbesluit heten rookcompartimenten nu subbrandcompartimenten. Het Bouwbesluit eist dat een brandcompartiment moet zijn opgedeeld in één of meerdere rookcompartimenten. Het is ook beter om gebruik te maken van meerdere rookscheidingen, omdat rook zich sneller verspreidt dan brand.

Regelgeving rbrandkleppen en brandmanchetten

Goede compartimentering voor een betere brandveiligheid

Een goede compartimentering zorgt ervoor dat branden zich niet uitbreiden naar andere delen van het gebouw. Wanneer het nodig is, plaatsen wij brandkleppen en brandmanchetten. Immers, de veiligheid van uzelf, uw personeel en de bezoekers staan voorop. Zodra er brand uitbreekt, is tijd een belangrijke factor. Iedereen moet zo snel mogelijk op een veilige manier het pand verlaten. Dit kan alleen wanneer de verschillende ruimtes zijn op de juiste manier van elkaar zijn afgesloten. Rook en vuur krijgen dan vrijwel geen kans om zich te verspreiden en de brand blijft beperkt tot één ruimte.

 

Plaatsen van brandkleppen

Om te voorkomen dat brand zich kan verplaatsen van het ene compartiment naar het andere compartiment, dienen er brandkleppen aanwezig te zijn in de ventilatiekanalen. Vaak zijn deze brandkleppen onzichtbaar verwerkt in een brandscheiding. Wanneer er brand uitbreekt, sluit de brandklep door de temperatuur of door detectie via de brandmeldcentrale. Zo wordt voorkomen dat de brand zich verplaatst van het ene compartiment naar het andere compartiment.

 

Regelgeving bij het toepassen van brandkleppen

De regelgeving over brandwerend doorvoeren van ventilatiekanalen wordt bepaald in de normen NEN 6068 (bepaling van brandweerstand) en NEN 6069 (beproeving en klassering van bouwproducten). De brandwerendheid van installaties wordt vastgesteld in de normen NEN-EN 1366-1 (ventilatiekanalen) en 1366-2 (brandkleppen).

Deze norm 1366-2 beschrijft de testmethode voor het experimenteel bepalen van de brandwerendheid van brandkleppen in een kanaal door vloer of wand. Gedurende de test wordt de brandklep gemonteerd in een kanaal. Verder wordt de brandklep beoordeeld op isolatie, lekkage en integriteit. Ook wordt de brandklep beoordeeld op mechanische constructie door middel van het 50 maal openen en sluiten van de brandklep.

 

Plaatsen van brandmanchetten

Brandmanchetten zijn ontworpen om de verspreiding van rook- en vuurontwikkeling van het ene compartiment naar het andere te voorkomen waar PVC en andere kunststofleidingen door muren en vloeren gelegd zijn. Een brandmanchet is een ronde leidingkraag die om te leiding komt, ter hoogte van waar de leiding door de muur of vloer gaat. Zodra de brandmanchet wordt blootgesteld aan brand, expandeert het zeer snel en sluit het compartimenten af.

 

Regelgeving bij het toepassen van brandmanchetten

Brandmanchetten worden beproefd en geklasseerd onder de norm NEN-EN 1366-3. Deze norm houdt geen rekening met vereisten voor afsluitsystemen van mechanische ventilatie; de rookdoorgang wordt niet in aanmerking genomen, evenmin als sluitingstijd en het aanwezige drukverschil bij mechanische ventilatie.

Brandmanchetten kunnen dus uitstekend PVC en andere kunststofleidingen afdichten.

 

Verbeter uw brandcompartimentering

Wij hopen u duidelijkheid gegeven te hebben rondom de regelgeving voor brandkleppen en brandmanchetten. Heeft u het advies gekregen om brandmanchetten of brandkleppen te plaatsen? Twijfelt u of uw brandkleppen of brandmanchetten correct geplaatst zijn? Neem contact met ons op. Wij komen vrijblijvend langs voor een inspectie.