Welke brandklassen zijn er?

Er zijn allerlei verschillende soorten branden. De ene keer kan er een meubel in de brand staan en de andere keer frituurvet in een frituurpan. Tijdens een ongeval met een auto kan er vloeistof lekken, wat in de brand vliegt. Maar kunt u dit allemaal met water blussen? Het is antwoord is nee. Voor elke soort brand is er een bepaald type brandblusser wat u kunt inzetten om de brand te bestrijden. Daarvoor gebruiken we de brandklassen.

Welke brandklassen zijn er? TAB legt het aan u uit

De 5 verschillende brandklassen

Er zijn 5 verschillende brandklassen. Voordat je een brand gaat blussen, moet je weten wat er precies brandt. Vervolgens kunt u het juiste blusmiddel kiezen om de brand te blussen. Er zijn internationale afspraken gemaakt over de 5 verschillende brandklassen, elk met hun eigen pictogram. Deze pictogram(men) zijn ook afgebeeld op elke brandblusser.

Brandklasse A: vaste stoffen

  • Dit is een brand van vaste stoffen, zoals hout, meubels, gordijnen en papier.
  • Geschikte blusmiddelen: brandslanghaspel, poederblusser, schuimblussers en een blusdeken.

Brandklasse B: vloeistoffen

  • Dit is een brand van vloeistoffen, zoals diesel, was, benzine (de damp) en verschillende schoonmaakmiddelen.
  • Geschikte blusmiddelen zijn schuimblussers, CO2 blussers en poederblussers.

Brandklasse C: gassen

  • Dit betreft een gasbrand, zoals aardgas, propaan of LPG.
  • Bij een gasbrand is het belangrijk om de gaskraan dicht te draaien. Het doven van de brand op elke andere manier is zeer onverstandig i.v.m. de kans op explosiegevaar.

Brandklasse D: metaal

  • Dit is een brand van metaal, zoals aluminium, magnesium en andere soort metalen.
  • Een specifieke metaalblusser is geschikt voor het blussen van een metaalbrand. Ook zand is een optie.

Brandklasse F: vetten

  • Dit is een brand van vetten en olie, zoals frituurvet en bakolie.
  • Met een schuimblusser kunt u deze brand uitkrijgen. Bij een frituurpan kunt u ook een deksel op de pan doen, waardoor de brand dooft door zuurstoftekort.

Mogelijk mist u brandklasse E van elektriciteit. Deze is in Nederland komen te vervallen, aangezien elektriciteit zelf namelijk niet brandt.

Welke branden mag je niet blussen met water?

Vaak denken we dat overal water voor gebruikt wordt om branden te blussen. Echter, meestal kan dit juist een negatief effect hebben. Eigenlijk gebruikt u alleen bij branden van vaste stoffen water. Dus let altijd goed op bij een eventuele brand met welk type blusmiddel u de brand gaat blussen.