Totaal Aanpak Brandveiligheid, het adviesbureau voor brandpreventie

Wilt u de risico’s op brand in uw bedrijfspand zo klein mogelijk maken? Vanzelfsprekend zegt u ja. Maar welke maatregelen heeft u dan genomen om het risico zo klein mogelijk te maken? Wanneer u advies wil over welke maatregelen u moet nemen, dan kunt u met ons contact opnemen. Wij zijn Totaal Aanpak Brandveiligheid, het adviesbureau voor brandpreventie en brandveiligheid.

Brandpreventie voor bedrijfspanden

Brandpreventie is het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de vluchtroute voor mensen.

Brandcompartimentering

Volgens het Bouwbesluit is het belangrijkste element om een branduitbreiding te voorkomen het brandcompartiment. Een brandcompartiment is een deel van een pand met als eigenschap dat als een brand in dat compartiment ontstaat, het voor een bepaalde periode – bijvoorbeeld 30 minuten of 60 minuten – binnen die ruimte blijft en niet uitbreidt naar een ander compartiment. Wij – als adviesbureau voor brandpreventie – adviseren bedrijven hoe een brandcompartiment daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en welke maatregelen er genomen moeten worden om het risico op brand te minimaliseren.

Daarbij kunt u denken aan:

 

Onderstaande video geeft een duidelijk voorbeeld van een rookafvoerinstallatie in een parkeergarage.

Bron: IAGroep

Rookcompartimentering

Een veilige vluchtweg wordt gerealiseerd door een verdere indeling in rookcompartimenten. Door rookcompartimenten moeten mensen een pand veilig kunnen verlaten.

Uw adviesbureau voor brandpreventie staat voor u klaar

Wilt u weten welke brandpreventieve maatregelen u moet nemen om uw bedrijfspand brandveilig te maken? Maak een afspraak met ons.