Wat betekent ontbrandingstemperatuur?

In dit blog komt de ontbrandingstemperatuur aan bod. Temperatuur is één van de zijden uit de brandvijfhoek en is noodzakelijk om daadwerkelijk iets te laten branden. De ontbrandingstemperatuur is de laagste temperatuur waarbij een stof spontaan gaat branden. Wanneer deze temperatuur dichtbij kamertemperatuur – 21 graden Celsius – ligt, dan noemen we de desbetreffende stof licht ontvlambaar. Als de ontbrandingstemperatuur gelijk of onder kamertemperatuur ligt, is de stof erg gevaarlijk; het kan ‘spontaan’ in brand vliegen.

wat betekent ontbrandingstemperatuur

Ontbrandingstemperatuur en brandvijfhoek

De ontbrandingstemperatuur is afhankelijk van de structuur van de stof. Elke stof is opgebouwd uit moleculen en deze moleculen bestaan uit een aantal atomen. Als de moleculen uit meer atomen bestaan, dan stijgt de ontbrandingstemperatuur. Andersom geldt precies hetzelfde: als de moleculen uit minder atomen bestaan, dan daalt de temperatuur waarbij de stof spontaan gaat branden.

Om daadwerkelijk een stof (brandstof) volledig te laten branden, is er ook voldoende zuurstof nodig. Wanneer zuurstof ontbreekt of er te weinig van aanwezig is, dooft de brand. Verder speelt ook luchtvochtigheid een rol. Deze factor heeft geen invloed op de ontbrandingstemperatuur zelf, maar wel op de temperatuur van het materiaal. Als het vochtig is, is het veel lastiger om de ontbrandingstemperatuur te halen.

Aantal stoffen met hun ontbrandingstemperatuur

 • Hout: 250 – 350 graden Celsius
 • Papier: 200 – 350 graden Celsius
 • Hooi: 230 graden Celsius
 • Stro: 240 graden Celsius
 • Lucifers: 160 – 180 graden Celsius
 • Nylon: 50 graden Celsius
 • PVC: 470 graden Celsius
 • Teflon: 600 graden Celsius
 • Houtskool: 140 – 300 graden Celsius
 • Steenkool: 350 graden Celsius
 • Rubber: 360 graden Celsius
 • Katoenweefsel: 300 – 400 graden Celsius

Ontbrandingstemperatuur in de praktijk