Wat houdt branduitbreidingssnelheid in?

In dit artikel bespreken we de term branduitbreidingssnelheid. Daarnaast gaan we in op de fase waarin de branduitbreidingssnelheid een rol speelt. Tot slot wordt er ook een video getoond van een brand in een woonkamer, waarin de snelheid en de pyrolyse (zelfontbranding) enorm duidelijk tot uiting komen.

Wat houdt branduitbreidingssnelheid in?

De definitie van branduitbreidingssnelheid

De branduitbreidingssnelheid is de tijdsduur tussen het ontstaan van brand en het moment dat de brand een vermogen van 1 MW bereikt. De branduitbreidingssnelheid is een grootheid die een rol speelt in de pre flashover-fase; in deze fase is er sprake van een lokale brandhaard, die zich in omvang en vermogen in de tijd verder ontwikkelt. Er is ook onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van brandvermogen in een brandruimte en het blijkt dat – na een eventuele incubatietijd – deze in veel gevallen kwadratisch verloopt.

De flashover-fase is het moment dat plotseling een hete rookgaslaag ontbrandt. Wanneer de flashover is opgetreden, staat de volledige ruimte in brand en loopt de temperatuur zeer snel op.

De incubatietijd is de smeulfase vanaf de ontsteking tot het moment dat de brand zich daadwerkelijk gaan ontwikkelen.

Voor meer uitleg over branduitbreidingssnelheid verwijzen wij u naar het onderzoek van Adviesburo Nieman.

Mogelijkheid geven om te vluchten of grote brandschade voorkomen

Met het nemen van brandpreventieve maatregelen kunnen we voorkomen dat brand ontstaat of als er wel brand is, deze niet verder uitbreidt. Dit om iedereen de tijd te geven om te vluchten en dat – bij aankomst van de brandweer – de brand beperkt is gebleven tot een klein gebied.

Uitbreiding van brand in de praktijk

De onderstaande video geeft een goed beeld van hoe snel een brand zich kan ontwikkelen in een ruimte.