Wat is bouwkundige brandpreventie?

In dit artikel leggen we u uit wat bouwkundige brandpreventie is. Voordat we daar verder op ingaan, richten we ons alleen op de term brandpreventie, aangezien die term algemeen bekender is.

Brandpreventie

Niemand wil natuurlijk dat er brand ontstaat in zijn woning, bedrijfspand of ergens anders. Brand kan namelijk voor veel schade en kosten zorgen. Brandpreventie richt zich op:

  1. het voorkomen van brand
  2. het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen brand uitbreekt
  3. als er toch sprake is van brand, er de juiste hulpmiddelen aanwezig zijn om de beginnende brand zo snel mogelijk te doven.

Wat is bouwkundige brandpreventie? In dit artikel wordt het uitgelegd.

Bouwkundige brandpreventie

Ook met betrekking tot een bedrijfspand of kantoor kunnen er bouwkundige maatregelen genomen worden om de kans op brand zo klein mogelijk te maken. Dit noemen we bouwkundige brandpreventie. Een aantal maatregelen die hieronder vallen, zijn:

In het Bouwbesluit zijn de minimale eisen vastgelegd waaraan een pand moet voldoen als het gaat om bouwkundige brandpreventie. Echter, goede bedrijven op het gebied van brandveiligheid gaan veel verder dan alleen de minimale eisen.

Tot slot over (bouwkundige) brandpreventie

Onder (bouwkundige) brandpreventie vallen niet alleen maatregelen om de kans op brand zo klein mogelijk te houden. Ook hebben de maatregelen betrekking op het ervoor zorgen dat er geen slachtoffers vallen, dat mensen bij brand zo snel mogelijk weg kunnen vluchten en op tijd op de hoogte zijn. En mocht er brand uitbreken, dan is brandpreventie erop gericht om schade zoveel mogelijk te beperken.