Welke blusmiddelen zijn er?

Er zijn verschillende soorten branden waarvoor verschillende blusmiddelen nodig zijn om het uit te maken. Immers, je kunt niet elke brand met water uitkrijgen. Het kan in sommige situaties juist averechts werken. Daarom zijn er verschillende typen brandblussers en staat erop genoteerd voor welke brandklassen het als blusmiddel ingezet kan worden.

Welke blusmiddelen zijn er?

In het kort de verschillende brandklassen

  • Brandklasse A: vaste stoffen, zoals hout en papier.
  • Brandklasse B: vloeistoffen, zoals diesel en benzine (de damp).
  • Brandklasse C: gassen, zoals aardgas en propaan.
  • Brandklasse D: metaal, zoals aluminium en magnesium.
  • Brandklasse F: vetten, zoals frituurvet en bakolie.

Brandklasse E (elektriciteit) is officieel geen brandklasse, omdat het niet zelf brandt, maar ervoor zorgt dat andere stoffen in brand komen te staan.

De verschillende blusmiddelen en brandblussers

Alle brandblussers moeten eens per twee jaar gekeurd en onderhoud worden. Voor bedrijven en instellingen is dat een eis vanuit het Bouwbesluit. Hieronder staan de verschillende blusmiddelen beschreven voor de verschillende branden.

Water

Water is vaak de eerste logische gedachte om te gebruiken bij het blussen van een brand. Met een brandslanghaspel waar water uitkomt, kun je prima een brand van hout of papier uitmaken.

CO2-blusser

De CO2-blusser – ook wel koolstofdioxide blusser genoemd – herken je aan de zwarte koker aan het einde van de slang. Het grote voordeel van deze blusser is dat het geen reststoffen achterlaat. Daardoor is het uitstekend geschikt voor het blussen van branden van elektrische apparatuur en een vlam in de pan. De zuurstof wordt snel en effectief verdreven door CO2.

Bij gebruik van een CO2-blusser moet je altijd het handvat vasthouden en niet de koker. De koker wordt namelijk zeer koud, wat brandwonden kan veroorzaken.

Schuimblusser

Met een schuimblusser kun je uitstekend branden van vaste stoffen, vloeistoffen en vetten blussen. Het schuim zorgt ervoor dat er een laag ontstaat op de brandbare stof, waardoor de brand stikt; er komt geen zuurstof meer bij.

Poederblusser

Branden van vaste stoffen en vloeistoffen kun je zeer effectief blussen met poeder, omdat de werking van zuurstof op de brandbare stof wordt verstoord. Echter, een groot nadeel is dat poeder veel nevenschade veroorzaakt. Daardoor wordt het steeds minder vaak ingezet.

Tegenwoordig wordt de poederblusser vervangen door een combinatie van CO2 en schuim.

Blusdeken

Het blusdeken kun je gebruiken om een kleine brand te blussen of af te dekken. Denk aan een vlam in de pan of een brand in een prullenbak. Het doel van een blusdeken is om zuurstof weg te nemen, zodat de brand dooft. Het blusdeken kan ook gebruikt worden op mensen. Als een persoon in brand staat, moet diegene gaan liggen, zodat je hem of haar in het deken kunt wikkelen.

Brandveiligheid bij jou in orde?

Besteed aandacht aan de brandveiligheid in jouw bedrijfspand. Door het nemen van verschillende preventieve maatregelen maak je de kans op brand zo klein mogelijk of – als er wel brand ontstaat – dat de gevolgschade zo klein mogelijk blijft. Wil je weten hoe brandveilig jouw pand is of wil je graag advies? Neem contact met ons op.