Wat is brandpreventie?

In dit artikel leggen wij u uit wat brandpreventie is. Het is een term die in principe algemeen bekend is, maar het gaat verder dan alleen het voorkomen van brand. Ook is er de term bouwkundige brandpreventie, uitgelegd in een ander artikel.

Definities van brandpreventie

Op het internet zijn er verschillende definities van brandpreventie:

  • Het gericht nemen van maatregelen en/of het doelbewust in acht nemen daarvan om brand te voorkomen; preventie van brand.
  • Het voorkomen van brand.
  • De vooraf genomen maatregelen ter voorkoming van brand, ter voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, ter beperking van de schade in, aan en in de omgeving van een object bij brand en ter bestrijding van brand.

Als we dit makkelijker willen formuleren, dan kunnen we zeggen dat brandpreventie zich richt op:

  • Het voorkomen van brand.
  • Het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen brand uitbreekt.
  • Als er toch sprake is van brand, er de juiste hulpmiddelen aanwezig zijn om de beginnende brand zo snel mogelijk te doven.

Wat is brandpreventie? TAB legt het u uit.

Welke brandpreventieve maatregelen zijn er?

Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen als het gaat om het voorkomen van brand of het beperken ervan. Hieronder staat er een aantal genoemd.

  • Een pand moet bouwkundig brandveilig zijn. Maatregelen die hier betrekking op hebben, zijn bijvoorbeeld het plaatsen van brand– en rookcompartimentering, het brandwerend maken van doorvoeringen en het plaatsen van brandwerend glas.
  • Brandmeldinstallatie: een brandmeldinstallatie geeft een alarm als er rook gedetecteerd wordt door een rookmelder. Ook het inslaan van een handmelder zorgt ervoor dat het alarm afgaat.
  • Wanneer er een beginnende brand ontstaat, kunt u snel handelen door het gebruik van brandblussers. Laat u goed adviseren over welke type brandblussers u nodig heeft.

Tot slot over brandpreventie

Onder brandpreventie vallen niet alleen maatregelen om de kans op brand zo klein mogelijk te houden. Ook hebben de maatregelen betrekking op het ervoor zorgen dat er geen slachtoffers vallen, dat mensen bij brand zo snel mogelijk weg kunnen vluchten en op tijd op de hoogte zijn. En mocht er brand uitbreken, dan is brandpreventie erop gericht om schade zoveel mogelijk te beperken.